AKTIVITETER

Aktivitetsgruppen og damegruppen

På tur med aktivitetsgruppen i Morgedal mai 2011. Foto: Kristian Buband

Aktivitetsgruppen har møter i Håkonsgaten 24 normalt hver 2. onsdag i måneden. Datoen kan bli flyttet, dersom andre arrangementer tilsier dette.
Formål: Sosialt samvær med bingo, foredrag m.m.
Alle medlemmer med venner er hjertelig velkommen!

Møteplan for 1. halvår 2016, altså onsdager:
13. januar, 10. februar, 9. mars, 13. april, 11. mai og 8. juni
Alle dager fra kl. 11:00 - 13:00.
Hattefest/kurvfest arrangeres en lørdag i januar hvert år.
Aktivitetsgruppen arrangerer dessuten turer.
Damegruppen har møter i Håkonsgaten 24 normalt hver 1. torsdag i måneden.
Møteplan for 1. halvår 2016:
6. januar, 4. februar, 3. mars, 7. april, 5. mai og 2. juni.

På tur med aktivitetsgruppen til Trysil juli 2008. Foto: Kristian Bubandt