KONTAKT OSS

Foreningen Forum kan nås via:

Telefon:    
415 99 747.
E-post:    
foreningenforum@online.no
Postadresse:     Postboks 1826, 5866 BERGEN.  

jan.guttormsen@.bkkfiber.no
  Tlf. 407 69 959

Stig Rune Aa Forretningsfører

stig.rune.aa@accountor.no
Tlf. 922 64 552

Kontaktperson Stiftelsen Foreningen Forums Aldersboliger:

Arnold Morken Formann

Tlf. 414 56 811

Øvrige kontaktpersoner i Foreningen Forum

Jan Christian Olsen, Styremedlem og sekretær Ansvalig for booking og hjemmesiden

Tlf. 922 61 479
jkris-ol@online.no

John Steinar Sandal, Formann i Sangforeningen Forum

Tlf. 916 66 232
john.s@getmail.no