FORENINGEN FORUM, Bergen
Sangforeningen
Sangforeningen


Sangforeningen Forum

er et mannskor som ble opprettet alt i 1862 under navnet Bergens Arbeiderforenings Sangforening.
Koret, som hadde 150 års jubileum
6. februar 2012, er et av de eldste kor i landet og ble dannet som et av de sosiale tiltakene i Bergens Arbeiderforening - nå Foreningen Forum. 

 

 

Koret underholder 17. mai i Håkonsgt. 24. Foto: Kristian Bubandt

 

 


 

Koret har hentet mye ros og heder opp gjennom tidene og har blant annet hatt flere opptredener i NRK. Koret er åpen for alle interesserte og har ingen øvre aldersgrense. Koret har egne medlemsaftener med dans og arrangerer sangseminarer, reiser og deltakelse på sangstevner.

Koret øver hver mandag i forsamlings-/selskapslokalet i Håkonsgt. 24 fra kl. 18:30 - 21:30.

Sangforeningens instruktører under sangseminar. Foto: Kristian Bubandt

Interesserte bes ta kontakt med sangforeningens formann, John Steinar Sandal, mob.tlf. 916 66 232, e-post: john.s@getmail.no

 

Jubileumsdag 6. februar 2012.

Overraskelsen var stor da sangforeningen hadde øving 6. februar og Damgruppen toget inn med flagg, gratulasjonssang og en flott kake. En nokså uventet gest av den iherdige og aktive Damegruppen og som ble belønnet med klappsalver og senere hurrahyllest av sangerne.

Foto: Terje Berentsen
Gurly Sandal avbildet med den nydelige kaken, som var tekstet med "Gratulerer med 150 års jubileet".

Foto: Terje Berentsen

 

             

           

 

 


 
VelkommenSelskapslokaletForeningenAktiviteterSangforeningen