FORENINGEN FORUM, Bergen
Foreningen
Historikk

  
 

Håkonsgt. 24 i 2011
Foto: Jan Chr. Olsen

 

 

 

 

Foreningen Forum

som ved stiftelsen 3. juni i 1850 het Bergens Arbeiderforening, hadde den gang som formål:

 

 ” – ved orden, flid og sparsommelighed at bistå hinannen i Sygdommens og Nødens sørgelige dage”.

At foreningen dekket et behov illustreres best ved å se på medlemslistene. Allerede etter et års aktivitet talte foreningen 2000 medlemmer, hele 10 % av Bergens befolkning. Foreningen var på mange måter forut for sin tid da den innførte en rekke humanitære og sosiale støtteordninger for sine medlemmer, som gratis tilsynslege, tilskudd til medisiner, begravelsesbidrag, opprettelse av to aldershjem, bibliotek og sangforening.

Heldigvis har samfunnet utviklet seg i positiv retning og overtatt de fleste av foreningens tidligere oppgaver, men foreningen eksisterer, og er fremdeles aktiv innenfor sosialt og humanitært arbeid.

I desember 1994 etablerte Foreningen Forum, Stiftelsen Foreningen Forums Aldersboliger. Etter at det siste av aldershjemmet i Heggebakken var solgt, kjøpte Stiftelsen Kalvedalsveien 1 og 3 og holdt til der i flere år. I 2013 ble Kalvedalsveien 1 og 3 solgt og Stiftelsen kjøpte seg inn i Håkonsgt. 24. Foreningens aktivitetsgruppe, ca 30 pensjonister har månedlige sammenkomster, festlige tilstellinger og arrangerer årlige turer. Sangforeningen Forum som ble etablert i 1862, den gang for foreningens medlemmer (mannlige) og deres sønner, har også satt markante spor etter seg i byens kulturhistorie. Den er i dag åpen for alle interesserte og har sine ukentlige øvinger hver mandag i Håkonsgt. 24. Sangforeningens damegruppe er også en gren av Foreningen Forum som preges av trivsel og tiltakslyst.  

Foreningens historie avdekker at det engang var en ære å bli valgt til tillitsverv i foreningen og at en rekke kjente personligheter var medlemmer. Dagens medlemmer føler at en ivaretar og viderefører en verdifull solidaritetstanke og meget interessant historie. I historien om Bergens Tidende fastslår eksempelvis redaktøren Kåre Fasting bl.a.: ”.. Omkring 1850 var det i Bergen en sann grotid for alskens foreninger, og Arbeiderforeningen var den største og betydeligste av alle, og satte sitt preg på byen i annen halvdel av det attende århundre. Direksjonsmedlemmene nøt stor respekt. Boktrykker Johan W. Eide – som startet Bergens Tidende i 1868 – var medlem av Bergens Arbeiderforening fra 1865” Boktrykkeren var for øvrig medlem av ”direksjonen” i foreningen fra 1868 til 1870.  

Ved innvielse av foreningens nybygde forsamlingslokale 5. august 1860, i våre dager kjent som Eldorado kino og da byens til den tid største lokale, var det 2000 mennesker til stede. Bygget ble brukt til bibliotek, folkemøter, teaterforestillinger og konserter. Blant dem som opptrådte her var Ole Bull, Bjørnstjerne Bjørnson og Edvard Grieg, som for øvrig hadde sin debutkonsert i disse lokalene.

I dag styres Foreningen Forum fra kontorer i foreningens hus i Håkonsgt. 24, hvor det også er utleielokale både for medlemmer og andre. Det er også Foreningen Forum som på sine halvårsmøter velger styre til Stiftelsen Foreningen Forums Aldersboliger. De forskjellige grupper innen foreningen driver sine aktiviteter i Håkonsgt. 24. Det er således fortsatt en frisk og sunn forening som i år 2010 feiret sitt 160-års jubileum.


 
VelkommenSelskapslokaletForeningenAktiviteterSangforeningen