FORENINGEN FORUM, Bergen
Foreningen
Foreningen

   FORENINGEN FORUM

som ble stiftet alt i 1850 som Bergens Arbeiderforening, er en forening som driver sosiale og kulturelle aktiviteter for sine medlemmer med venner i Bergen.

 

En pionerforening

 

Foreningen ble stiftet som en upolitisk forening og hadde som formål å drive sosial og humanitær hjelp blant sine medlemmer. Foreningen ble en pioner innenfor sitt område og høstet stor anerkjennelse både i Norge og i utlandet for sitt sosiale og humanitære arbeid. Foreningen var først ute med syketrygd, bistand til medisinsk tilsyn og omsorgsarbeid for eldre lenge før slike tiltak ble påkrevd i samfunnet vårt.


En aktiv forening

 

  Foreningen driver i dag, mer enn 160 år etter opprettelsen, fremdeles sosiale aktiviteter for sine medlemmer, blant annet: 

  

- festlige tilstelninger og årlige turer.

  

 

- Sangforeningen Forum, som ble etablert i 1862 og som i dag er åpen
  for alle interesserte.

 

Videre driver foreningen med:

 

- utleie av forsamlings- og selskaps/møtelokale.

- utleie av leiligheter gjennom "Stiftelsen Foreningen Forums
   Aldersboliger"


 
VelkommenSelskapslokaletForeningenAktiviteterSangforeningen