FORENINGEN FORUM, Bergen
Foreningen
Rehabilitering
Rehabilitering av Håkonsgt. 24
 
  Byggestart ble foretatt av entreprenøren Constructa AS i månedsskiftet januar/februar 2012.

Før det hadde medlemmer fra sangforeningen samt andre medlemmer i foreningen ryddet og tømt selskapslokalet, kjøkkenet, alle leilighetene og loftet for ting og tang på dugnad. Både mye skrot og brukbare møbler ble kjørt bort til avfallsstasjonene og mange gjenstander og dokumenter/bilder ble kjørt bort og lagret. 
Alle etasjene ble ryddet slik at bare ytterveggene, gulv samt trappene sto igjen.

I februar 2012 ble hele huset innpakket i netting samtidig som stillas ble montert. Alle etasjebjelkene ble deretter avdekket og grundig kontrollert.
2. tasje ble delvis brukt som byggekontor og det gamle kjøkkenet ble fjernet. 
 

I mars 2012
begynte entreprenøren å rive for deretter å bygge opp loftet på nytt.  Man begynte deretter med rehabilitere kjeller, rive baktrapp, grave opp gårdsplass og å rehabilitere butikklokalene. Heisekran ble løftet over taket fra Håkonsgaten, mens all trafikk ble stanset, og plassert i bakgården.
                     
Heisekran ble løftet fra Håkonsgaten overtaket til bakgården. Foto: Morten Gjendemsjø.

I april 2012 ble kontordelen til butikken revet slik at bare ytterveggene sto igjen. Hovedinngangen til huset ble gjennmurt samtidig som ny hovedinngang ble påbegynt fra Sigurds gate. 

 
                           Søyler er på plass og vegger isoleres og plates. Foto: Constructa AS

I mai 2012 var halve lokalet til vår leietaker Musikk-Miljø AS ferdigstilt. Butikken ble flyttet hit inntil den ble åpnet i sin fulle størrelse 18.06.12. Utrolig nok har butikken kun vært lukket 1 dag i hele byggetiden. Det har vært et veldig godt samarbeid mellom Musikk-Miljø AS og entreprenøren Constructa AS. Mye av æren for det gode dsamarbeidet har også foreningens byggherreombud Geir Hansen, som har overvåket hele byggeprosessen. I kjelleretasjen er det blitt gravet og støpt og skillevegger er kommet på plass etter hvert.

I august 2012
, nærmere bestemt torsdag 23.08.12, var det åpning av den "nye" butikken samtidig som det var feiring av Musikk-Miljøs 25. års jubileum. Representanter fra foreningen var til stede sammen med kunder og leverandører. Det var taler, overrekking av gaver og blomster pluss framføring av musikkstykker. Vår formann Ronald Breisnes overrakte blomster fra foreningen.  
 
 
 
Ronald Breisnes spanderte champagne.   Tone-Renee B. Gjendemsjø holder tale.  Foto: Jan Christian Olsen

 
 
 
 

Tone og Haakon Bjørkhaug foretar snorklipp.  Ronald Breisnes overrekker blomster. Foto: Jan Christian Olsen

I august 2012 begynte man også å rive den innvendige trappen ovenfra samtidig som man begynte å gjøre taket ferdig. Byggeprosjektet er ifølge prognosene i rute og man forventer innflytting som planlagt våren 2013.

      
Her arbeides det med den innvendige trappen.    Foto: Constructa AS.

I september 2012 var den innvendige trappen revet og arbeidslagene begynte å støpe heissjakten hvor trappen hadde stått. Samtidig begynte arbeidsgjengen å bygge en ny trapp, støpt fra bakgården. Veggen mot bakgården ble delvis revet og trappen ble murt inn i huset.
Samtidig pågikk arbeidet med å bygge nytt tak, hems mot  bakgården og arker mot Håkonsgaten pluss å støpe et teknisk rom i kjeller.

I oktober 2012 fortsatte arbeidet med å støpe heissjakten og trappen samtidig som arbeidslagene fortsatte med taket og hemsen. Ny inngang til huset ble bygget mot Sigurds gate. Dessuten begynte arbeiderne å male leilighetene i 3. og 4. etasje. Nye vinduer og nye altandører ble satt inn i alle leilighetene. 
 
            Heissjakt ferdigstøpt og ny trapp støpt fra bakgård. Foto: Jan Christian Olsen

I begynnelsen av november 2012 var leilighetene i 3. etasje ferdig malt og man var begynt å flislegge badene. Kontordelen i 3. etasje var også ferdig malt. I 4. etasje holdt arbeiderne på med å male leilighetene. Nye vinduer og altandører var montert i alle leilighetene.
  
     Ferdig malt leilighet i 3. etasje og hems montert i 5. etasje.   Foto: Jan Christian Olsen

Fredag 9. november 2012 ble kranselag feiret på Zachariasbryggen hvor både ledere og arbeidsfolk fra Constucta pluss representanter fra styret i Foreningen Forum og fra styret i Stiftelsen Foreningen Forums Aldersboliger deltok. Foreningens formann, Ronald Breisnes, holdt tale på vegne av huseieren.Tak, hems og arker var nå ferdig.
 
                   Fornøyde ansatte fra Constructa AS.   Foto: Jan Christian Olsen

 
                Fornøyde ledere og ansatte fra Constructa AS.  Foto: Jan Christian Olsen

 
Fornøyde representanter fra Foreningen Forum og fra Stiftelsen Foreningen Forums Aldersboliger.
Foto: Jan Christian Olsen

 
VelkommenSelskapslokaletForeningenAktiviteterSangforeningen