FORENINGEN FORUM, Bergen
Selskapslokalet
Prisliste
Prisliste for leie av forsamlings- og selskapslokale og kjøkken i Håkonsgt. 24

 
Våre priser skiller mellom:

  • ukedager (dagtid, kl. 08:00 til kl. 16:00, kveldstid fra kl. 17:00 til kl. 23:00) og
  • helger (fredag, lørdag og søndag).

(NB! Fra 1. juni i år er prisene på helgeleie blitt redusert!)
(Fra 1. september er prisene ytterligere redusert!)

Fra mandag til torsdag pluss søndag skal møtelokalet forlates senest kl. 23:00.
Ved arrangementer fredag og lørdag kveld skal høylytt musikk avsluttes kl. 01:00 og selskapslokalet skal være forlatt senest kl. 02:30.
Aldersgrense for utleie til dager og arrangementer er normalt 25 år. Dette gjelder ikke for bryllup og dåp.
Trykk her for å se våre leievilkår (pdf-file).

All utleie er inklusive bruk av kjøkken.

- Leie dagtid, mandag til fredag, kl. 08:00 til kl. 16:00 ........................

3.000,-

- Utleie pr. kveld, mandag til torsdag, kl. 17:00 til kl. 23:00 .................  

3.000,-


- Ukentlig leie, mandag til fredag, kl. 08:00 til kl.16:00 .......................


10.000,-


Dagleie utover 1 uke, kl. 08:00 – kl.16:00, mandag til  fredag .............


  2.000,-

 


Utleie helger.

Fredag kl. 17:00 til lørdag  kl. 11:00 ...(redusert fra kr. 6.000,00) .........

 5 000,-

Fredag kl. 17:00 til søndag kl. 11:00 ...(redusert fra kr. 10.000,00) .........

7 500,-

Lørdag kl. 13:00 til søndag kl. 11:00 ….(redusert fra kr. 8.000,00) .......

6 000,-

Søndag kl. 13:00 til kl. 23:00 ..........…………………………...........................  
    

4 000,-

Konfirmasjonspakke  (enten lørdag eller søndag, hvor dagen før er klargjøring)
a)    Fredag kl. 17:00 - kl. 21:00 og lørdag  kl. 11:00 - kl. 22:00 .............
b)    Lørdag kl. 17:00 - kl. 21:00 og søndag kl. 11:00 - kl. 22:00 .............

 

5 000,-

5 000,-

 

 

Utleie bevegelige helligdager.

Utleie per dag fra kl. 08:00 – 23:00 ...................................................
NB! Lokalet leies ikke ut 17. mai

4 000,-

 

 

Spesielle betingelser.

Ved utleie til foreninger og lag og langtidsleie, avtales spesialpriser.

 

Utleie til medlemmer av Foreningen Forum.

Medlemmer kan leie for seg og sine barn når de har 3 års sammenhengende medlemskap i Foreningen Forum, og får da leien redusert med kr. 1 000,- når leiesummen er lik eller mer enn kr. 4 000,-.

 

Leie av audiovisuelt utstyr (A/V utstyr).

Selskapslokalet er utstyrt med 3 videokanoner og 3 lerret samt høytaleranlegg som leietaker kan koble seg til med sin egen PC, enten via HDMI-kabel eller VGA-kabel med audio-plug.

Kablene hører til A/V-utstyret i selskapslokalet. Det er 3 forskjellige punkter i lokalet for tilknytning av PC. Til A/V-utstyret hører det også 1 stk. bærbar, trådløs mikrofon (headsett).

A/V-utstyret kan leies mot en pris av kr. 250,- pr. gang (redusert fra kr. 500,00). Ved møter/kurs over flere dager avtales en fast pris for leie av utstyret innen den totale leietiden.


Prisene gjelder kun leie.
Prisene gjelder kun for leie av lokale. All mat og drikke må besørges  selv.

Foreningen Forum kan eventuelt formidle kontakt med cateringselskap. 

Vask er inkludert i utleieprisene.

Skjenking av alkohol.
Ved skjenking av alkohol må leietaker ha ambulerende skjenkebevilling. Søknad må være kommunen i hende senest 1 uke før buk av lokalet. Kostnadene inngår ikke i leien. 
Trykk her for å hente fram søknaden (pdf-file).


Kontakt oss.
Kontakt oss via tlf. 415 99 747 eller e-post foreningenforum@online.no.
Jan Chr. Olsen, som er ansvarlig for hjemmesiden og booking, kan også nås på tlf. 922 61 479 eller via e-post:
jkris-ol@online.no. 

Leievilkår:
Trykk her for å se våre leievilkår (pdf-file).


 
VelkommenSelskapslokaletForeningenAktiviteterSangforeningen