FORENINGEN FORUM, Bergen
Foreningen
Medlemsnytt

Møter og arrangementer m.m.

 
 2014 blir et utfordrende år ettersom dette er 1. hele driftsår etter at rehabliteringen av Håkonsgt. 24 var ferdig i mars/april i 2013. Alle aktivitetene i foreningen er nå samlet i egne lokaler igjen. Året blir utfordende ettersom vi skal markedsføre selskapslokalet vårt og ikke minst drive dette på en profesjonell og forretningsmessig måte.

Stiftelsen Foreningen Forums Aldersboliger har likeledes en utfordrende oppgave ved at leilighetene i Håkonsgt. 24 skal leies ut.

Med det flotte, nyrehabiliterte bygget vårt i Håkonsgt. 24 har vi verktøyet, det er nå opp til alle medlemmer å drifte dette på en profesjonell måte. 

Ronald Breisnes 

Dato

 

Aktivitet

 

 15.02.14 

ÅRSFEST for Sangforeningen Forum ble holt lørdag 15. februar i Håkonsgt. 24.

 29.04.14

ÅRSMØTE I FORENINGEN FORUM ble holdt  i Håkonsgtgt. 24 tirsdag 29. april.


 


  
VelkommenSelskapslokaletForeningenAktiviteterSangforeningen