FORENINGEN FORUM, Bergen
Foreningen
Styret

 

Styret i Foreningen Forum består fra 27. april 2016 av:  
 

 Jan Guttormsen

 Formann

   
 

 Gurly Sandal

 Nestformann

   
 

 Jan Christian Olsen

 Sekretær

   
 

 
 Knut Doksæter

 Styremedlem

 

 

 Helge B. Nilsen

 Styremedlem
   
 

 Ørjan Johannessen

 
1. vararepresentant

 

 

 

 

 

 
   

 


 


 
VelkommenSelskapslokaletForeningenAktiviteterSangforeningen