FORENINGEN FORUM, Bergen
Aktiviteter
Aktiviteter

Aktivitetsgruppen og damegruppen


På tur med aktivitetsgruppen i Morgedal mai 2011. Foto: Kristian Buband

Aktivitetsgruppen har møter i Håkonsgaten 24 normalt hver 2. onsdag i  måneden. Datoen kan bli flyttet, dersom andre arrangementer tilsier dette.

Formål: Sosialt samvær med bingo, foredrag m.m
.


Alle medlemmer med venner er hjertelig velkommen!


Møteplan for 1. halvår 2016,  altså onsdager

   13. januar, 10. februar, 9. mars, 13. april, 11. mai og 8. juni

Alle dager fra kl. 11:00 - 13:00.

Hattefest/kurvfest arrangeres en lørdag i januar hvert år.

Aktivitetsgruppen arrangerer dessuten turer.Damegruppen
har møter i Håkonsgaten 24 normalt hver 1. torsdag i måneden.

Møteplan for 1. halvår 2016:

   6. januar, 4. februar, 3. mars, 7. april, 5. mai og 2. juni. 


På tur med aktivitetsgruppen til Trysil juli 2008.     Foto: Kristian Bubandt


 
VelkommenSelskapslokaletForeningenAktiviteterSangforeningen