SANGFORENINGEN

er et mannskor som ble opprettet alt i 1862 under navnet Bergens Arbeiderforenings Sangforening.
Koret, som hadde 150 års jubileum 6. februar 2012, er et av de eldste kor i landet og ble dannet som et av de sosiale tiltakene i Bergens Arbeiderforening - nå Foreningen Forum.

Koret underholder 17. mai i Håkonsgt. 24. Foto: Kristian Bubandt

  

Koret har hentet mye ros og heder opp gjennom tidene og har blant annet hatt flere opptredener i NRK. Koret er åpen for alle interesserte og har ingen øvre aldersgrense. Koret har egne medlemsaftener med dans og arrangerer sangseminarer, reiser og deltakelse på sangstevner.
Koret øver hver mandag i forsamlings-/selskapslokalet i Håkonsgt. 24 fra kl. 18:30 - 21:30.

Sangforeningens instruktører under sangseminar. Foto: Kristian Bubandt

  

Interesserte bes ta kontakt med sangforeningens formann, John Steinar Sandal, mob.tlf. 916 66 232, e-post: john.s@getmail.no

Foto: Terje Berentsen

Jubileumsdag 6. februar 2012.
Overraskelsen var stor da sangforeningen hadde øving 6. februar og Damgruppen toget inn med flagg, gratulasjonssang og en flott kake. En nokså uventet gest av den iherdige og aktive Damegruppen og som ble belønnet med klappsalver og senere hurrahyllest av sangerne.

Gurly Sandal avbildet med den nydelige kaken, som var tekstet med "Gratulerer med 150 års jubileet".

Foto: Terje Berentsen